CCY - PG 631982-6

Undervisning i Ulole..
Tisdag, Onsdag och Torsdag formiddag har jag och Jessica borjat undervisa primaryschool i grannbyn Ulole.
Samtidigt som vi vill bygga en ny inspirerande skola vill vi aven stotta de befintliga skolorna.
Men det ar inte det lattaste.
 
Det marks val att barnen har problem med att respektera larare som inte slar dem.
 
De pratar utmarkt i kor, men vill inte prata enskilt, speciellt inte infor klassen.
Vi forsoker jobba med barnen individuellt, men de ar otroligt tillbakadragna och osakra.
 
I torsdags, efter sista lektionen med klass 6, sa jag till Jeska 'hur kan det vara mojligt att ga sa manga ar i skolan utan att lara sig nagonting?'
Svaret ar ganska uppenbart nar man ser hur barnen sitter ensamma i sina klassrum dagarna i anda medan lararna sitter och pratar i lararrummet.
 
Tyvarr kan vi masta avsluta undervsiningen tidigare an tankt da vi inser att tiden inte racker till.
Men vi kampar pa sa lange det funkar.
 
Och barnen.. ja de ar trots allt underbara.
 
 
Koket nasta..
 
Nu haller vi pa att bygga upp koket i vantan pa dorr och fonster karmar.
Langst till vanster ar det lilla rummet dar maten kommer lagas och den 8-kantiga byggnaden ar platsen dar barnen kommer ata sin mat. Det kommer vara en ganska oppen byggnad med 4 halva vaggar, 3 oppna och 1 mt koket.
 
Det ar svart att foklara, men imorgon ar fonsterkarmarna fardiga att borjas sattas upp, och koksbyggnaden kan fortsatta byggas paralellt med det.
 
Samtidigt graver vara pojkar toaletthal vid toaletterna, och en dag fick vi hjalp av tva volontarer fran moyo kwa moyo, Amanda och Madde som gladeligen kampade med killarna om spadar och hackar for att grava vid toaletterna.
 
 
Enok langst till vanster, vart nyaste tillskott, har ersatt Jackson, Bejram jobbar hart och Mosa.. ja.. han vilar.
 
 
 
 
Never stop educating..
Ga in pa 'never stop educating's facebooksida och las mer om en grupp tjejer och killar fran Jonkoping international buisness school.
De har utformat ett iphoneskal som du kan kopa dar allt overskott gar till CCY Tanzania och bygget av grundskolan. Tusen tack!
 
50 SEK is an iPhone case, but 50 SEK is also...

- One sack of concrete or,
- Part of the school uniform (the shirt) for one child or,
- Daily wage for one teacher.