CCY - PG 631982-6

Att bry sig om från barndom till ungdom..
CCY står för Caring from childhood to youth.
Översatt betyder det att bry sig om från barndom till ungdom.
 
På barnhemmet i Bumilayinga bor nu 17 barn i åldrar från våran yngsta på 1,5 år upp till vår äldsta tjej på 16 år.
Alla våra barn har en egen fadder.
En person i Sverige som betalar för det barnets speciella behov så som kläder, skor, skolböcker, blöjor och mjölkersättning till de minsta.
 
Vi har sagt att varje barn får bo hos oss fram till 18 års ålder.
Vi skulle aldrig slänga ut ett barn på gatan.
Men när man fyllt 18 bör man vara självständig i Tanzania.
 
De pengar som faddern varje månad sätter in till det speciella barnet läggs på hög, för det är inte varje månad som hela summan behövs, detta finns sedan som en buffert när barnet blir myndigt.
Denna buffert kan användas till fortsatta studier med boende på internat eller början på en verksamhet, en liten butik eller en odling.
Vi vill att våra barn ska bli självförsörjande.
Tanken på att tex vår lilla Getrida kanske en dag kommer bli en lärare, eller Junior bli en läkare och Dani blir kanske en dag en bonde i byn, den tanken gör mig alldeles varm.
 
Vi kommer aldrig släppa ögonen från våra barn, precis som en förälder aldrig släpper taget helt och hållet trots att ens barn vuxit upp, fått egna barn, eget hem, eget liv.
 
Vi kommer alltid finnas som en stöttepelare för våra barn, för vi bryr oss om, från barndom till ungdom och sedan resten av livet.
 
Utöver faddrarna behöver vi pengar till driften av barnhemmet.
Då vi är en ideell förening får vi inget bidrag från någon annanstans än det vi själva samlar ihop, med hjälp av medlemmar och nära och kära.
 
Vi behöver fler månadsgivare, för att barnen ska få mat och personalen ska få löner.
 
När skolan sedan drar igång kommer vi även behöva månadsgivare till den.
 
Vill du bli månadsgivare åt CCY?
Vill du stötta en förening där varenda krona går till barnen?
Vi tar inte ut några löner, och vi har i princip inga administrationskostnader förutom medlemsutskick några gånger om året.
 
Bryr du dig om barnen, från barndom till ungdom?
 
Maila då info@ccytanzania.com och skriv att du vill bli månadsgivare till antingen skola eller barnhem.
 
Här sitter våran framtid, Nema, Flora, Jaclin, Destiny, Eva och Junior
 
 
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress