CCY - PG 631982-6

på djupet av sig själv..
Inför flytten har man då städat, donat, sorterat och slängt..
Rensat igenom ett helt liv..
När man verkligen går på botten av sig själv så ser man allt i helt olika nyanser.. aha-upplevelserna haglar in och byter av varandra med jämna mellanrum..

"justja, det hade jag nästan glömt!"
en tanke som ofta nått min hjärna genom dammet av gamla fotoalbum och dagböcker..

Tänk om.. ja säg 10 år.. då har jag levt 10 år till (uppenbarligen).. med ännu 10 års erfarenheter, minnen, upplevelser..
Kommer jag då glömt sådant jag minns nu? eller kommer det bara lagras på allt annat, för att sedan kunna gräva upp det där längst ner..
Kommer jag tänka då som jag tänker nu om det som skrevs förr "shit vad liten och ovetande man var"?
Eller har man ändå nått ett sorts stadium nu då man utvecklat personligheten klart och bara bygger på med erfarenheter och annan sorts klokhet..?

Självklart förändras man genom hela livet, men någonstans måste det juh ändå finnas en grund.. Utan en grund går ingenting att bygga.. ingenting hållbart iaf, ingenting som inte rasar inom en kort tid åtminstone..

Så det gäller då att titta på djupet av sig själv, hitta grunden och tralla vidare med huvudet högt och ett hopp om livet!

Min framtid består av små historier från mitt förflutna