CCY - PG 631982-6

Undervisning i Ulole..
Tisdag, Onsdag och Torsdag formiddag har jag och Jessica borjat undervisa primaryschool i grannbyn Ulole.
Samtidigt som vi vill bygga en ny inspirerande skola vill vi aven stotta de befintliga skolorna.
Men det ar inte det lattaste.
 
Det marks val att barnen har problem med att respektera larare som inte slar dem.
 
De pratar utmarkt i kor, men vill inte prata enskilt, speciellt inte infor klassen.
Vi forsoker jobba med barnen individuellt, men de ar otroligt tillbakadragna och osakra.
 
I torsdags, efter sista lektionen med klass 6, sa jag till Jeska 'hur kan det vara mojligt att ga sa manga ar i skolan utan att lara sig nagonting?'
Svaret ar ganska uppenbart nar man ser hur barnen sitter ensamma i sina klassrum dagarna i anda medan lararna sitter och pratar i lararrummet.
 
Tyvarr kan vi masta avsluta undervsiningen tidigare an tankt da vi inser att tiden inte racker till.
Men vi kampar pa sa lange det funkar.
 
Och barnen.. ja de ar trots allt underbara.